Päivitetty viimeksi 15.10.2020

Sisällysluettelo

1. Yleistä

2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

3. Mitä tietoja kerätään

4. Mihin tietojani käytetään

5. Miten tietoja suojataan ja säilytetään

6. Kuka tietoja käsittelee

7. Tietojen säilyttäminen

8. Asiakkaan oikeudet

9. Kuinka järjestelmään tallennetut tiedot saa

10. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

1. Yleistä

Nousu Yritysliikuntapalvelut Oy arvostaa asiakkaidensa yksityisyyttä ja on sitoutunut suojaamaan sitä EU:n tietosuoja-asetusta noudattaen.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Käyttääkseen Nousu Yritysliikuntapalvelut Oy:n palveluita, asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot.

Halutessasi lisätietoa tietosuojakäytännöistämme tai henkilötietojen käsittelystä, vastaamme mielellämme kysymyksiinne. Yhteystietomme löydät osoitteesta https://www.nousuwellness.fi/yhteys.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Nousu Yritysliikuntapalvelut Oy (jäljempänä “Nousu Wellness” tai ”me”)

Y-tunnus: 3136913-4

Postiosoite: Sörnäistenlaituri 3 G 279, 00540 Helsinki

Maa: Suomi

3. Mitä tietoja kerätään

• Asiakkaamme itsensä, tai tämän valtuuttaman osapuolen antamat tiedot

o Tunnistamistiedot, kuten nimi, syntymäaika ja syntymäpaikka

o Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä postiosoite

o Maksutiedot, mukaan lukien laskutustiedot

o Tiedot lähiomaisesta hätätilanteita varten

o Terveystiedot, kuten fyysiset ominaisuudet jotka vaikuttavat toimitettavaan palveluun

• Eri palveluiden käytöstä ja käyttöä varten kerätyt tiedot

o Ostoshistoria, mm. osallistumiset kursseille ja ryhmäliikuntaan, ilmoittautumisajankohta, varaushistoria ja maksutapahtumat

o Tunnistautumistiedot, kuten RFID-kulkutunniste ja siihen liittyvä henkilökohtainen tunnistenumero

o Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite

o Palautteet ja arviot käytetyistä palveluista

o Testien tulokset, kuten kuntotestien raportit

Lisäksi pyydämme asiakkaalta erikseen luvan suoramarkkinointiin.

Yllä mainittujen tietojen antaminen on pakollista asioidaksesi Nousu Yritysliikuntapalvelut Oy:n kanssa ja käyttääksesi tarjoamiamme palveluita. Palveluiden käytöstä kerättävää tietoa on osittain mahdollista rajoittaa käytettävien ohjelmistojen kautta. Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjän itsensä antamat tiedot, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme tai yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä tai muista saatavilla olevista julkisista lähteistä. Yllä mainittuja tietoja voidaan käyttää anonyymisti tilastomuotoisen liikunta- ja hyvinvointipalvelujen käyttöä koskevan raportoinnin tuottamiseen työnantajille tai muille asiakkaan liikuntapalveluiden järjestämisestä tai kustantamisesta vastaaville.

4. Mihin tietojani käytetään

Henkilötietoja käytetään

• Laadukkaiden liikuntapalveluiden tuottamiseen asiakkaillemme

• Mahdollistamaan sekä yksityis- että yritysasiakkaille toimiva henkilökohtainen asiakaspalvelu

• Turvallisten hyvinvointipalveluiden toteuttamiseen asiakkaillemme

• Yksityis- sekä yritysasiakkaiden asiakkuuksien ylläpitämiseen

• Nousu Yritysliikuntapalvelut Oy:n palveluiden markkinointiin ja myyntiin

• Nousu Yritysliikuntapalvelut Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen

• Laskutukseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Nousu Yritysliikuntapalvelut Oy:n väliseen asiakassuhteeseen ja palveluiden tuottamiseen asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

5. Miten tietoja suojataan ja säilytetään

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Nousu Yritysliikuntapalvelut Oy säilyttää asiakastietoja EU:n alueella. Järjestelmien sekä palvelinten tekninen tietoturva noudattaa hyviä tietoturvakäytäntöjä. Palvelimet ovat suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan, henkilötietoja sisältävät järjestelmät ovat suojattu pääsynhallinnalla. Manuaaliset arkistot sijaitsevat yhtiön lukituissa toimitiloissa.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

6. Kuka tietoja käsittelee

Asiakastietoihin on pääsy vain Nousu Yritysliikuntapalvelut Oy:n omilla, palveluiden tuottamiseen osallistuvilla, työntekijöillä. Henkilökunta on ohjeistettu ja koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti.

Tarpeen mukaan käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, kuten liikuntatilojen varauksessa sekä osallistumistietojen keräämisessä, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

7. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tämän lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Nousu Yritysliikuntapalvelut Oy:n järjestelmistä. Poisto-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

8. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus:

• Saada jäljennös henkilötiedoista

• Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista

• Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, asiakkaalla on mahdollisuus peruuttaa suostumus. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä meihin. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Lisäksi saatamme tarvita henkilön tunnistamiseen myös muita todistuksia, kuten henkilökorttia. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

9. Kuinka järjestelmään tallennetut tiedot saa

Voit pyytää Nousu Yritysliikuntapalvelut Oy:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä meihin. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://www.nousuwellness.fi/ota-yhteys/.

10. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille oikean ja laadukkaan palvelun takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

• Laskutustiedot taloushallintoa varten

• Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

• Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa (esimerkiksi Smartum, Visa, Mastercard)

• Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun

• Palvelun tuottajalle sen ollessa joku muu, kuten joku yhteistyökumppaneistamme

• Liikuntapalvelun tai tapahtuman sijainnista riippuen liikuntatiloja tai tapahtumaa hallinnoivalle taholle pääsynhallintaa ja tilastointia varten

Nousu Yritysliikuntapalvelut Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.