Täältä näet kaikkien ryhmäliikuntatuntiemme kuvaukset:
kuinka kauan tunti kestää, mitä tunnilla tehdään, käytetäänkö välineitä sekä
minkätasoiselle liikkujalle tunti sopii.

Here you can see the descriptions of all group exercise classes:
how long the class lasts, what is done in the class, whether equipment is used and
what level of exercise the class is suitable for.

KOKO KROPAN LIHASKUNTOTREENI lisäpainoja sekä välineitä hyödyntäen/ FULL BODY WORKOUT with equipment (55min)

Koko kropan lihaskuntotreenissä tehdään kokonaisvaltaisesti eri lihasryhmien harjoitteita – nimensä mukaisesti. Tunti soveltuu monenlaisille liikkujille, mutta tunti on normaalia lihaskuntotuntia haastavampi. Tunnilla hyödynnetään eri välineitä monipuolisesti musiikin energiaa hyödyntäen.

In the full body workout, exercises for different muscle groups are performed comprehensively – as the name suggests. The class is suitable for many types of exercisers, but the class is more challenging than a normal body workout. The class makes use of different equipment in a versatile way, but many movements can also be done with just body weight – the music helps to give energy during the class!

KUNTOSALI CIRCUIT: kiertoharjoittelu kuntosalilaiteilla / GYM CIRCUIT: circuit training with gym equipment (55min)

Kuntosali circuit pidetään kuntosalin puolella. Tunnilla keskitytään vahvistamaan kehon lihaksia monipuolisesti pääasiassa kuntosalin laitteiden avulla. Aikaa tai toistoja vasten tapahtuva treeni, jossa kasvatetaan lihasten voimatasoja ja lihasten kestävyyttä. Tunti sopii kaikille liikkujille.

The gym circuit is held on the side of the gym. The class focuses on strengthening the muscles of the body in a variety of ways, mainly with the help of gym equipment. Training against time or repetitions, which increases muscle strength levels and muscle endurance. The class is suitable for everyone.

KOKO KROPAN KEHONPAINOTREENI: perusta kuntoon kehonpainoa hyödyntäen / FULL BODYWEIGHT TRAINING: safe and effective body weight training (55min)

Koko kropan kehonpainotreeni sopii kaikille! Lihaksia, kehon liikkuvuutta sekä kestävyyttä kehitetään monipuolisesti tunnin aikana – välineenä oma keho sekä matto! Tällä tunnilla voit tehdä kaikki liikkeet omat kehon ehdoilla ja jos jatkat treenaamista tällä tunnilla säännöllisesti, huomaat kehityksen nopeasti.

The whole body bodyweight workout is suitable for everyone! Muscles, body mobility and endurance are developed in a variety of ways during the class – using your own body and the mat! In this class, you can do all the movements on your own body’s terms and if you keep coming to this class, you will notice the progress quickly.

PILATES: kehittää lihaskuntoa, liikkuvuutta ja kehotietoisuutta / PILATES: develops muscular fitness, mobility and body awareness (55min)

Pilates tunti sopii esimerkiksi yhtälailla nivelvaivaiselle, kuin aktiiviliikkujallekin. Tällä tunnilla keskitytään mm. syvien tuki- ja ryhtilihasten vahvistamiseen, ryhdin ylläpitämiseen ja rangan liikkuvuuteen. Pilates vaikuttaa koko kehon lihaksiin – myös sellaisiin, joiden olemassaolosta et edes tiennyt! Välineinä tärkein on matto, mutta mahdollista hyödyntää myös pehmeää pilatespalloa.

A Pilates class is equally suitable for people with joint problems as well as active people. In this class, we focus on e.g. for strengthening deep supporting and posture muscles, maintaining posture and mobility of the spine. Pilates affects the muscles of the entire body – including those you didn’t even know existed! The most important equipment is a mat, but it is also possible to use a soft pilates ball.

HIIT: hikistä, tehokasta ja helppoa! / HIIT: sweaty, efficient and easy! (30min)

HIIT-tunti toteutetaan välineiden kanssa tai halutessasi kehonpainolla. Treeni tehdään aikaa vastaan – voit siis itse valita tunnin temposi! Tunnilla hiki virtaa, syke nousee ja lihaksia polttaa – tehokas, mutta helppo tuntisi on tässä!

The HIIT class is carried out with equipment or, if you wish, with body weight. The training is done against time – so you can choose your own pace for the training! During the class, the sweat flows, the heart rate rises and the muscles burn – your effective, but easy class is here!

KAHVAKUULA / KETTLEBELL WORKOUT (55min)

Tällä tunnilla treenaillaan kahvakuulan/kahvakuulien kanssa! Saat tunnilla hien virtamaan, tuntumaa lihaksiin ja opittua uusia tekniikoita. Tälle tunnille osallistuvalla on hyvä olla jo jonkinlaista taustaa liikunnasta.

In this class we train with kettlebells! During the class, you will get the sweat flowing, feel the muscles and learn new techniques. It is good for those participating in this class to already have some kind of background in exercise.