Täältä näet kaikkien ryhmäliikuntatuntiemme kuvaukset:
kuinka kauan tunti kestää, mitä tunnilla tehdään, käytetäänkö välineitä sekä
minkätasoiselle liikkujalle tunti sopii.

Here you can see the descriptions of all group exercise classes:
how long the class lasts, what is done in the class, whether equipment is used and
what level of exercise the class is suitable for.

KOKO KROPAN LIHASKUNTOTREENI / FULL BODY WORKOUT (55min)

Koko kropan lihaskuntotreenissä tehdään kokonaisvaltaisesti eri lihasryhmien harjoitteita – nimensä mukaisesti. Tunti soveltuu monenlaisille liikkujille, mutta tunti on normaalia lihaskuntotuntia haastavampi. Tunnilla hyödynnetään eri välineitä monipuolisesti, mutta monet liikkeet voi tehdä myös pelkällä kehonpainolla.

In the whole body muscle fitness training, exercises for different muscle groups are performed comprehensively – as the name suggests. The class is suitable for many types of exercisers, but the class is more challenging than a normal muscle fitness class. The class makes use of different equipment in a versatile way, but many movements can also be done with just body weight.

FASCIA METHOD / DYNAAMINEN KEHONHUOLTO / FASCIA METHOD / DYNAMIC BODY CARE (55min)

Fascia Method on suomalaisten fysioterapeuttien kehittämä kehonhuoltomenetelmä. Fascia Method-konseptissa yhdistyvät myofaskiaalinen liikkuvuusharjoittelu, dynaaminen täsmävenyttely kireille lihaksille, liikehallintaharjoittelu ja lihaskalvokäsittely pallolla. Fascia Method soveltuu kaikille, jotka haluavat parantaa suorituskykyään tehokkaasti ja edistää hyvinvointiaan.

Fascia Method is a body care method developed by Finnish physiotherapists. The Fascia Method concept combines myofascial mobility training, dynamic precision stretching for tight muscles, movement control training and muscle membrane treatment with a ball. The Fascia Method is suitable for anyone who wants to improve their performance effectively and promote their well-being.

TANSSILLINEN / DANCE CLASS (55min)

Tanssillinen-tunti on energinen setti tanssia. Tunnilla tanssitaan tehokkaita mutta yksinkertaisia askelsarjoja mukaansatempaavaan musiikkiin. Tunnille voi osallistua, vaikka ei olisikaan aiempaa taustaa tanssista. Tähän tuntiin jää helposti koukkuun!

The dance class is an energetic set of dances. In the class, effective but simple step sequences are danced to captivating music. You can participate in the class, even if you have no previous background in dance. You can easily get hooked on this lesson!

KUNTOSALI CIRCUIT / GYM CIRCUIT (55min)

Kuntosali circuit pidetään kuntosalin puolella. Tunnilla keskitytään vahvistamaan kehon lihaksia monipuolisesti. Aikaa tai toistoja vasten tapahtuva treeni, jossa kasvatetaan lihasten voimatasoja. Tunti sopii kaikille liikkujille.

The gym circuit is held on the gym side. The class focuses on strengthening the muscles of the body in a variety of ways. Training against time or repetitions, which increases muscle strength levels. The class is suitable for all active people.

KAHVAKUULA / KETTLEBELL WORKOUT (55min)

Tällä tunnilla treenaillaan kahvakuulan/kahvakuulien kanssa! Saat tunnilla hien virtamaan, tuntumaa lihaksiin ja opittua uusia tekniikoita. Tälle tunnille osallistuvalla on hyvä olla jo jonkinlaista taustaa liikunnasta.

In this class we train with kettlebells! During the class, you will get the sweat flowing, feel the muscles and learn new techniques. It is good for those participating in this class to already have some kind of background in exercise.