Täältä näet kaikkien ryhmäliikuntatuntiemme kuvaukset:
kuinka kauan tunti kestää, mitä tunnilla tehdään, käytetäänkö välineitä sekä
minkätasoiselle liikkujalle tunti sopii.

Here you can see the descriptions of all group exercise classes:
how long the class lasts, what is done in the class, whether equipment is used and
what level of exercise the class is suitable for.

KOKO KROPAN LIHASKUNTOTREENI / FULL BODY WORKOUT (55min)

Koko kropan lihaskuntotreenissä tehdään kokonaisvaltaisesti eri lihasryhmien harjoitteita – nimensä mukaisesti. Tunti soveltuu monenlaisille liikkujille, mutta tunti on normaalia lihaskuntotuntia haastavampi. Tunnilla hyödynnetään eri välineitä monipuolisesti, mutta monet liikkeet voi tehdä myös pelkällä kehonpainolla.

In the whole body muscle fitness training, exercises for different muscle groups are performed comprehensively – as the name suggests. The class is suitable for many types of exercisers, but the class is more challenging than a normal muscle fitness class. The class makes use of different equipment in a versatile way, but many movements can also be done with just body weight.

TANSSILLINEN / DANCE CLASS (55min)

Tanssillinen-tunti on energinen setti tanssia. Tunnilla tanssitaan tehokkaita mutta yksinkertaisia askelsarjoja mukaansatempaavaan musiikkiin. Tunnille voi osallistua, vaikka ei olisikaan aiempaa taustaa tanssista. Tähän tuntiin jää helposti koukkuun!

The dance class is an energetic set of dances. In the class, effective but simple step sequences are danced to captivating music. You can participate in the class, even if you have no previous background in dance. You can easily get hooked on this lesson!

JOOGA / YOGA (60min)

Joogatunti on oiva keino huoltaa kehoa ja mieltä. Tunnilla tehdään fyysisiä ja henkisiä harjoituksia, joiden tarkoituksena on lisätä joustavuutta ja voimaa sekä rauhoittaa. Jooga sopii kaikille tasoon, kuntoon tai ikään katsomatta.

A yoga class is a great way to take care of your body and mind. The class includes physical and mental exercises, prepare for more flexibility and strength, and calm down. Yoga is suitable for everyone, regardless of level, fitness or age.

KEHONHUOLTO / BODY CARE (55min)

Aika viedä ajatus tärkeimpiin: kehoosi sekä mieleesi. Tunnilla kehoa liikutellaan kevyesti mm. erilaisin dynaamisin ja staattisin venytyksin yhdessä ryhtiä vahvistavien liikkeiden kanssa. Kehoon ja mieleen keskittyminen tulisi kuulua jokaisen meidän jokaisen rutiiniin – liikuitpa tai et, tämä tunti on sinulle todellakin hyödyksi! Sopii kaikille liikkujille.

Time to take the thought to the most important: your body and your mind. During the class, the body is moved lightly, e.g. with various dynamic and static stretches together with posture-strengthening movements. Focusing on the body and mind should be part of the routine of each of us – whether you exercise or not, this class will really benefit you! Suitable for all active people.

KAHVAKUULA / KETTLEBELL WORKOUT (55min)

Tällä tunnilla treenaillaan kahvakuulan/kahvakuulien kanssa! Saat tunnilla hien virtamaan, tuntumaa lihaksiin ja opittua uusia tekniikoita. Tälle tunnille osallistuvalla on hyvä olla jo jonkinlaista taustaa liikunnasta.

In this class we train with kettlebells! During the class, you will get the sweat flowing, feel the muscles and learn new techniques. It is good for those participating in this class to already have some kind of background in exercise.