Täältä näet kaikkien ryhmäliikuntatuntiemme kuvaukset:
kuinka kauan tunti kestää, mitä tunnilla tehdään, käytetäänkö välineitä sekä
minkätasoiselle liikkujalle tunti sopii.

Here you can see the descriptions of all group exercise classes:
how long the class lasts, what is done in the class, whether equipment is used and
what level of exercise the class is suitable for.

PILATES (55min)

Pilates tunti sopii esimerkiksi yhtälailla nivelvaivaiselle, kuin aktiiviliikkujallekin. Tällä tunnilla keskitytään mm. syvien tuki- ja ryhtilihasten vahvistamiseen, ryhdin ylläpitämiseen ja rangan liikkuvuuteen. Pilates vaikuttaa koko kehon lihaksiin – myös sellaisiin, joiden olemassaolosta et edes tiennyt! Välineinä tärkein on matto, mutta mahdollista hyödyntää myös pehmeää pilatespalloa.

A Pilates class is just as suitable for people with joint problems as it is for active people. In this lesson, we focus on e.g. for strengthening the deep supporting and postural muscles, maintaining the position and mobility of the spine. Pilates works the muscles of the whole body – even the ones you didn’t even know existed! The most important equipment is a mat, but it is also possible to use a soft pilates ball.

KUNTONYRKKEILY / BOXING (60min)

Kuntonyrkkeily-tunnilla yhdistetään koordinaatiokykyä, nopeutta ja kestävyyttä lyöntien lisäksi! Välineinä hyödynnetään mm. hanskoja sekä nyrkkeilysäkkiä. Tunnin mittaisella treenillä saat monipuolisesti sekä aerobista treeniä, että lihaskuntoharjoittelua.

The boxing class combines coordination, speed and endurance! Used equipment, e.g. gloves and punching bag. With an hour-long workout, you get a versatile aerobic and muscle fitness workout.

JOOGA / YOGA (60min)

Joogatunti on oiva keino huoltaa kehoa ja mieltä. Tunnilla tehdään fyysisiä ja henkisiä harjoituksia, joiden tarkoituksena on lisätä joustavuutta ja voimaa sekä rauhoittaa. Jooga sopii kaikille tasoon, kuntoon tai ikään katsomatta.

A yoga class is a great way to take care of your body and mind. The class includes physical and mental exercises, prepare for more flexibility and strength, and calm down. Yoga is suitable for everyone, regardless of level, fitness or age.

KAHVAKUULA +  TOIMINNALLINEN TREENI / KETTLEBELL WORKOUT + FUNCTIONAL WORKOUT (60min)

Kahvakuula-tunnilla treenaillaan kahvakuulan/kahvakuulien kanssa! Saat tunnilla hien virtamaan, tuntumaa lihaksiin ja opittua uusia tekniikoita. Tälle tunnille osallistuvalla on hyvä olla jo jonkinlaista taustaa liikunnasta, mutta olet myös ehdottomasti tervetullut, vaikket olisi kahvakuulan kanssa ennen treenannut!
Kahvakuula-tunti pidetään aina parittomilla viikoilla.

Toiminnallinen treeni haastaa kehosi liikkuvuutta ja kehittää lihasryhmien lisäksi hermoston toimintaa. Monipuolinen ja toiminnallinen keho takaa kattavan kehon toimintakyvyn ja monipuolisen hallinnan. Liikkuvuus on tärkeänä osana tätä tuntia, mutta hiki tulee pintaan myös aivan varmasti!
Toiminnallinen treeni pidetään aina parillisilla viikoilla.

In the Kettlebell class, we train with a kettlebell/kettlebells! During the class, you will get the sweat flowing, feel the muscles and learn new techniques. It is good for those participating in this class to already have some kind of background in exercise, but you are also definitely welcome, even if you have never worked out with a kettlebell before!
Kettlebell class is always held on odd weeks.

Functional training challenges your body’s mobility and develops the function of the nervous system in addition to muscle groups. A versatile and functional body guarantees comprehensive body function and versatile control. Movement is an important part of this class, but sweat will definitely come to the surface as well!
Functional training is always held on even weeks.

HIIT+CORE (55min)

HIIT+CORE -tunti on kiireisen treenaajan unelmatreeni. Tässä treenissä lyhyet intervalliosuudet ja palautukset vuorottelevat. Tunti sopii parhaiten sinulle, joka olet harrastanut liikuntaa jo jonkin verran, mutta myös helpommat variaatiot liikkeistä on aina saatavilla. Välineitä hyödynnetään monipuolisesti, mutta kaikki liikkeet voit tehdä myös kehonpainolla!

The HIIT+CORE class is a busy trainer’s dream workout. In this workout, short interval sections and recovery alternate. The class is best suited for those of you who have been exercising for some time, but easier variations of the movements are also always available. The equipment is used in a variety of ways, but you can also do all the movements with body weight!

KUNTOJUMPPA + KEHONHUOLTO / EASY FULL BODY WORKOUT + STRETCHING (60min)

Puolet tunnista kuntoa ja kestävyyttä kohottava tunti ja puolet tunnista rauhallista kehonhuoltoa. Kokonaisuudessaan tunnille voi tulla pehmeällä lähestymisellä: kaikki voivat osallistua tälle tunnille! Välineitä hyödynnetään monipuolisesti, mutta sitäkin tärkeämpää on keskittyä hyvään ja hallittuun suoritustekniikkaan.

Half an hour of fitness and endurance training and half an hour of calm body care. Overall, you can come to the class with a soft approach: everyone can participate in this class! The tools are used versatilely, but it is even more important to focus on good and controlled performance technique.

KOKO KROPAN TEHOTREENI / FULL BODY WORKOUT (55min)

Koko kropan tehotreenissä tehdään kokonaisvaltaisesti eri lihasryhmien sekä kuntoa kohottavia harjoitteita – nimensä mukaisesti. Tunti soveltuu monenlaisille liikkujille, mutta tunti on normaalia lihaskuntotuntia haastavampi. Tunnilla hyödynnetään eri välineitä monipuolisesti, mutta monet liikkeet voi tehdä myös pelkällä kehonpainolla.

In the full body training, different muscle groups and fitness-enhancing exercises are performed holistically – as the name suggests. The class is suitable for many types of exercisers, but the class is more challenging than a normal muscle fitness class. The class makes use of different equipment in a versatile way, but many movements can also be done with just body weight.

NISKA-HARTIA-SELKÄ / NECK-SHOULDER-BACK (30min)

Puolen tunnin rauhallinen, ylävartalon ja kaularangan lihaksiston kireyksiä avaava tunti sopii kaikille – erityisesti päätetyötä tekeville henkilöille! Tunnilla tehdään paljon liikkeitä kehon omalla painolla, mutta välineinä hyödynnetään myös muun muassa keppejä, mattoja sekä kevyitä käsipainoja.

The half-hour, peaceful class that releases tension in the muscles of the upper body and cervical spine is suitable for everyone – especially for people who work in front of a screen! In class, a lot of movements are made with the body’s own weight, but the equipments used include sticks, mats and light dumbbells.

LAJIKOKEILUT / SPORT TRIALS

Nyt pääset kokeilemaan ja oppimaan uusia lajeja laidasta laitaan!
Now you get to try and learn new sports from side to side!

PILATES / PILATES (60min) päivät: 18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 15.2. ja 22.2.

Tämä pilates tunti sopii sinulle, joka olet uusi pilateksen parissa tai haluat edetä tunnilla rauhallisemmin. Tällä tunnilla keskitytään mm. syvien tuki- ja ryhtilihasten vahvistamiseen, ryhdin ylläpitämiseen ja rangan liikkuvuuteen. Välineinä tärkein on matto, mutta mahdollista hyödyntää myös pehmeää pilatespalloa.

This pilates class is suitable for you who are new to pilates or want to proceed more calmly during the class. In this class, we focus on e.g. for strengthening deep supporting and posture muscles, maintaining posture and mobility of the spine. The most important equipment is a mat, but it is also possible to use a soft pilates ball.

NISKA-HARTIA-SELKÄ / NECK-SHOULDER-BACK (60min) päivät: 29.2., 7.3., 14.3. ja 21.3.

Tämä tunti keskittyy ryhtiin ja kehon hallittuun kokonaisvaltaiseen asentoon! Niska-hartianseutu yhdessä selän liikkuvuuden ja hallinnan kanssa takaavat meille monipuolisesti toimivan ja liikkuvan kehon ilman akuutteja kipuja. Voit tulla tälle tunnille, vaikka sinulla olisi liikerajoitteita tai pahaa kireyttä ylä-ja keskivartalon alueilla – nyt niitä liikutetaan lempeän tehokkaasti ja yritetään löytää oikeat liikelinjat!

This class focuses on posture and a controlled overall position of the body! The neck-shoulder area together with the mobility and control of the back guarantee us a versatile functioning and mobile body without acute pain. You can come to this class even if you have movement restrictions or bad tension in the upper and middle body areas – now they are moved gently and efficiently and we try to find the right movement lines!

EI TUNTIA 28.3.

TANSSILLINEN TUNTI (60min) päivät: 4.4., 11.4., 18.4. ja 25.4.

Tanssillinen-tunti on energinen setti tanssia: hikistä, hauskaa ja helppoa – lattarityylejä painottaen.  Tunnilla tanssitaan tehokkaita mutta yksinkertaisia askelsarjoja mukaansatempaavaan musiikkiin. Tunnille voi osallistua, vaikka ei olisikaan aiempaa taustaa tanssista. Tähän tuntiin jää helposti koukkuun!

The dance class is an energetic set of dances: sweaty, fun and easy – with an emphasis on Latino styles. In the class, effective but simple step sequences are danced to engaging music. You can participate in the class, even if you have no previous background in dance. You can easily get hooked on this lesson!

EI TUNTIA 9.5. 

JUOKSUKOULU (60min) päivät: 2.5., 16.5., 23.5., 30.5., 6.6. ja 13.6.

Kevään juoksukoulu on täällä! Tekniikkaa ja oikeaoppista askellusta tukeva juoksukoulu tarjoaa mukavaa ja teknistä lenkkeilyä raikkaassa ulkoilmassa muiden kanssa! Tuntien tavoitteena on saada oma juoksusi rullaamaan taloudellisesti – oli kyseessä sitten pitkän matkan peruskuntolenkki tai lyhyt spurtti. Kaikille sopiva tunti!
Tunnin alussa aina tapaaminen AB-talon aulasta!

Spring running school is here! A running school that supports technique and proper walking offers comfortable and technical jogging in the fresh air with others! The goal of the classes is to get your running running economically – whether it’s a long-distance basic fitness run or a short sprint. A class suitable for everyone!
Always meet at the beginning of the class in the lobby of the AB building!