Täältä näet kaikkien ryhmäliikuntatuntiemme kuvaukset:
kuinka kauan tunti kestää, mitä tunnilla tehdään, käytetäänkö välineitä sekä
minkätasoiselle liikkujalle tunti sopii.

Here you can see the descriptions of all group exercise classes:
how long the class lasts, what is done in the class, whether equipment is used and
what level of exercise the class is suitable for.

SPORTTIPUMPPI / SPORT PUMP (55min)

Sporttipumppi kehittää kestävyyttä, lihasvoimaa sekä rytmiikkaa: biisien aikana haastetaan tiettyä lihasryhmää kerrallaan musiikin temmoittamana, jolloin lihakset pääsevät todella töihin! Välineistä hyödynnetään tankoa lisäpainoineen. Tunti sopii sinulle, jos liikut jo jonkin verran, tai haluat kehittää lihaskestävyyttäsi hauskan ja tehokkaan treenin avulla!

The sport pump develops endurance, muscle strength and rhythmicity: during the songs, a specific muscle group is challenged at a time to the music, so the muscles really get to work! The equipment used is a barbell with additional weights. The class is suitable for you if you already exercise a bit, or you want to improve your muscle endurance with a fun and effective workout!

KIINTEYTYS / FAT BURNING CLASS (55min)

Kestävyysharjoittelun ja mukavan lihaspolton yhdistelmä! Keskiraskas tunti, jossa musiikki ja lihaksiin kohdistuva kuormitus nostavat hien pintaan! Lisähaastetta saa halutessaan välineistä. Voit säädellä tunnin haastavuutta itse, joten tunti sopii monen tasoisille liikkujille.

A combination of endurance training and nice muscle burning! A medium-heavy class, where the music and the stress on the muscles make you sweat! If you want, you can get an additional challenge from the equipment. You can adjust the difficulty of the class yourself, so the class is suitable for exercisers of many levels.

JOOGA / YOGA (60min)

Joogatunti on oiva keino huoltaa kehoa ja mieltä. Tunnilla tehdään fyysisiä ja henkisiä harjoituksia, joiden tarkoituksena on lisätä joustavuutta ja voimaa sekä rauhoittaa. Jooga sopii kaikille tasoon, kuntoon tai ikään katsomatta.

A yoga class is a great way to take care of your body and mind. The class includes physical and mental exercises, prepare for more flexibility and strength, and calm down. Yoga is suitable for everyone, regardless of level, fitness or age.

TANSSILLINEN / DANCE CLASS (55min)

Tanssillinen-tunti on energinen setti tanssia. Tunnilla tanssitaan tehokkaita mutta yksinkertaisia askelsarjoja mukaansatempaavaan musiikkiin. Tunnille voi osallistua, vaikka ei olisikaan aiempaa taustaa tanssista. Tähän tuntiin jää helposti koukkuun!

The dance class is an energetic set of dances. In the class, effective but simple step sequences are danced to captivating music. You can participate in the class, even if you have no previous background in dance. You can easily get hooked on this lesson!

PILATES (55min)

Pilates tunti sopii esimerkiksi yhtälailla nivelvaivaiselle, kuin aktiiviliikkujallekin. Tällä tunnilla keskitytään mm. syvien tuki- ja ryhtilihasten vahvistamiseen, ryhdin ylläpitämiseen ja rangan liikkuvuuteen. Pilates vaikuttaa koko kehon lihaksiin – myös sellaisiin, joiden olemassaolosta et edes tiennyt! Välineinä tärkein on matto, mutta mahdollista hyödyntää myös pehmeää pilatespalloa.

A Pilates class is just as suitable for people with joint problems as it is for active people. In this lesson, we focus on e.g. for strengthening the deep supporting and postural muscles, maintaining the position and mobility of the spine. Pilates works the muscles of the whole body – even the ones you didn’t even know existed! The most important equipment is a mat, but it is also possible to use a soft pilates ball.

CIRCUIT (55min)

Hikinen, hauska ja helppo tunti! Circuit keskittyy kehon lihasten vahvistamiseen monin eri tavoin. Harjoittelu aikaa tai toistoja vastaan, mikä lisää lihasvoimaa. Tunti sopii kaiken tasoisille liikkujille.

A sweaty, fun and easy class! The Circuit focuses on strengthening the muscles of the body in a variety of ways. Training against time or repetitions, which increases muscle strength levels. The class is suitable for all active people.