Täältä näet kaikkien ryhmäliikuntatuntiemme kuvaukset:
kuinka kauan tunti kestää, mitä tunnilla tehdään, käytetäänkö välineitä sekä
minkätasoiselle liikkujalle tunti sopii.

Here you can see the descriptions of all group exercise classes:
how long the class lasts, what is done in the class, whether equipment is used and
what level of exercise the class is suitable for.

KAHVAKUULA / KETTLEBELL WORKOUT (55min)

Tällä tunnilla treenaillaan kahvakuulan/kahvakuulien kanssa! Saat tunnilla hien virtamaan, tuntumaa lihaksiin ja opittua uusia tekniikoita. Tälle tunnille osallistuvalla on hyvä olla jo jonkinlaista taustaa liikunnasta.

In this class we train with kettlebells! During the class, you will get the sweat flowing, feel the muscles and learn new techniques. It is good for those participating in this class to already have some kind of background in exercise.

KEHONHUOLTO / BODY CARE  (45min)

Rauhallista kehonhuoltoa kokonaisvaltaisesti. Kokonaisuudessaan tunnille voi tulla pehmeällä lähestymisellä: kaikki voivat osallistua tälle tunnille! Kehonhuollossa rentoudutaan ja rauhoitutaan kehon lihaksia, mutta myös vahvistetaan pehmeästi tukilihaksistoa.

Calm body care comprehensively. Overall, you can come to the class with a soft approach: everyone can participate in this class! In body care, the muscles of the body are relaxed, but the supporting muscles are also gently strengthened.

TOIMINNALLINEN TREENI / FUNCTIONAL TRAINING (55min)

Tunnilla tehdään kokonaisvaltaisesti eri lihasryhmien sekä kuntoa kohottavia harjoitteita. Toiminnallinen treeni vahvistaa kehon hallintaa, koordinaatiokykyä sekä kestävyyttä. Tunti soveltuu monenlaisille liikkujille, ja haastavimmat liikkeet voit tehdä kehonpainolla ja omassa tahdissa. Tunnilla hyödynnetään eri välineitä monipuolisesti.

In the class, exercises for different muscle groups and fitness are done comprehensively. Functional training strengthens body control, coordination and endurance. The class is suitable for many kinds of exercisers, and you can do the most challenging movements with body weight and at your own pace. Different equipments are used in the class in a versatile manner

KUNTOSALI CIRCUIT / GYM CIRCUIT (55min)

Kuntosali circuit pidetään kuntosalin puolella. Tunnilla keskitytään vahvistamaan kehon lihaksia monipuolisesti. Aikaa tai toistoja vasten tapahtuva treeni, jossa kasvatetaan lihasten voimatasoja. Tunti sopii kaikille liikkujille.

The gym circuit is held on the gym side. The class focuses on strengthening the muscles of the body in a variety of ways. Training against time or repetitions, which increases muscle strength levels. The class is suitable for all active people.